Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

Dekodowanie wideo z ffmpegiem

 
W tym wpisie przedstawię podstawy użycia bibliotek, na których opiera się słynny program ffmpeg. Nie będę tu prezentował przykładów użycia ffmpega jako aplikacji. Przedstawię za to pewien minimalny kod, umożliwiający wydobycie i zdekodowanie do bitmapy  każdej klatki dowolnego wspieranego przez ffmpega pliku zawierającego wideo.

Czytaj dalej Dekodowanie wideo z ffmpegiem